Környezetközpontú irányítási politikánk

  • bevezettük, működtetjük és folyamatosan fejlesztjük a környezetközpontú irányítási rendszert
  • környezetvédelmi tevékenységünket az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány, a hatályos környezetvédelemmel kapcsolatos törvények, rendeletek és a kapcsolódó jogi és egyéb követelmények előírásai szerint folytatjuk
  • környezetközpontú irányítási rendszerünk folyamatos továbbfejlesztése, hatékonyságának növelése érdekelt feleink – köztük mind megrendelőink, mind munkavállalóink – megelégedettségére
  • a társaság környezetvédelem iránti elkötelezettségét rendszeres oktatással, az oktatások szintjének folyamatos emelésével, az oktatási tevékenység fejlesztésével, a munkatársak motiválásával, továbbképzésével tudatosítjuk
  • a környezetközpontú irányítás, a környezet védelme iránti elkötelezettség növelése a vezetés minden szintjén
  • a társaság tevékenységét környezetvédelmi szempontból rendszeresen felülvizsgálja, értékeli, és ennek alapján elkötelezettséget vállal a folyamatos javításra
  • törekszünk a fenntartható fejlődés biztosítására, a környezetszennyezés megelőzésére, a hulladékok keletkezésének és az erőforrások fogyasztásának csökkentésére
  • a legkorszerűbb technológiai szint elérésére, és ahol lehetséges, a hulladékok újrafeldolgozására és újrahasznosítására
  • beszállítóinktól, üzleti partnereinktől elvárjuk, hogy környezetpolitikai elveinket elfogadják és tevékenységüket ennek megfelelően végezzék
  • vállalatunk környezeti politikáját valamennyi munkavállalójával ismertette, és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi

korny1.jpg

korny2.jpg

korny3.JPG