Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási politikánk

  • bevezettük és működtetjük az MSZ 28001:2008 szabvány szerinti Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszert, működésének hatékonyságát folyamatosan ellenőrizzük, értékeljük és javítjuk
  • biztosítjuk az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit. Nem áldozzuk fel a biztonságot a gyors vagy olcsóbb munkavégzés érdekében
  • a munka- és egészségvédelmi tevékenység hatékonyságát mutatószámokkal mérve annak színvonalát folyamatosan emeljük
  • elvárjuk minden vezető kollégánktól, hogy vegyen részt a veszélyek feltárásában és annak megszüntetésében, valamint minden munkavállalónktól a biztonsági előírások betartását
  • egységes és átfogó megelőzési stratégiát alakítottunk ki, amely kiterjed a munkafolyamatokra, a technológiákra, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására
  • kockázatértékelési módszerek segítségével folyamatosan mérjük a gépekből, eszközökből, anyagokból és a munkakörülményekből származó veszélyeket és intézkedéseket hozunk azok csökkentésére
  • valamennyi munkavállalónkkal megismertetjük a rájuk vonatkozó az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés előírásait
  • a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzést rendszeresen ellenőrizzük helyszíni szemlék alkalmával
  • beszállítóinktól és üzleti partnereinktől  elvárjuk, hogy a MEB politika céljait és elveit elfogadják és tevékenységüket ennek figyelembevételével végezzék

oktjk.jpg

mve.JPG